Общо събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг

На 15.06.2017 от 10:00 Сирма Груп Холдинг АД проведе своето редовно общо годишно събрание на акционерите. Можете да се запознаете подробно с: