Sirma-cognitive-2017-1

Сирма Солюшънс АД е най-голямата компания в Сирма Груп Холдинг АД. През 2017 бяха реализирани много нови проекти, преодолявахме предизвикателства и естествено – успехите не закъсняха.

През 2017 г.  се извърши първата стъпка от преструктурирането на холдинга – в компанията Сирма Солюшънс се вля отличният екип на Сирма Ентърпрайс Системс. Екипът се разрасна, което доведе и до увеличаване на свързаните с това организационни и структурни предизвикателства и задачи. Тези дейности са залегнали в изпълнението на стратегията на холдинга, за вертикализация и окрупняване на бизнесите. Положителните резултати от сливането се очаква да се проявят още през 2018. През изминалата година се отчете значително повишаване на ефективността и взаимодействието между  двата екипа – на Сирма Солюшънс и на СЕС, направени бяха първите крачки хората да се чувстват ангажирани в общи цели и проекти.

Стартирахме интензивна работа по един от най-предизвикателните проекти – комерсиализацията на платформата СЕП (Sirma Enterprise Platform), разработихме бизнес план и беше осигурено финансиране за развитие на вертикалата “Културно наследство” и продуктовото портфолио Museum Space.

Изпълнихме проекта за ИТ одит в Министерство на правосъдието, базиран на СЕП, започнахме изграждане на дистрибуторска мрежа в Европа за разпространение на продукти, базирани на платформата. Продължи успешното изпълнение на проекта с Националната галерия във Вашингтон. През 2018 предстои разширяване на клиентската ни база от музеи и културни институции, имаме амбицията да извършим цялостен одит на ИТ системите в целия правителствен сектор (проектът предстои да бъде обявен).

Най-добри бизнес резултати в Сирма Солюшънс показа дивизията “Системна интеграция”. През 2017 г. изпълнихме успешни проекти за стотици клиенти. Дивизията успя да спечели и завърши проекти в страни като Канада, Австрия, Германия, UK, Ирландия, Гибралтар и т.н. Гордеем се с това постижение, защото никоя българска компания – системен интегратор, не е успяла да постигне подобен мащаб на проекти извън територията на България.

Отлични са постиженията на направлението “US Професионални услуги” – екипите, работещи в тази дивизия работиха всеотдайно и показаха изключително висок професионализъм. Най-добрата атестация за работата ни е, че клиентите ни остават с нас за много години, а много от тях разчитат все повече на Сирма, възлагайки по-мащабни и дългосрочни проекти.

Направлението “EU Консултантски успуги” и екипът работещ заедно базираната в UK консултантска компания на Сирма –  S&G Technology Services, която предоставя услуги във финансовия сектор, постигнаха също сериозни успехи. Реализиран беше много добър ръст на бизнеса, привлечени бяха нови клиенти, с проекти в Ирландия, Люксембург, Испания и България.

Един от най-големите успехи през годината постигна дивизията “Публичен сектор” със спечелването на проекта FMO/EFTA (Financial Mechanism Office). Спечелихме проекта в конкуренция с 19 европейски компании. Проектът е за изграждане на цялостна информационна система за разпределяне на средства по различните програми, грантове, проекти. Проектът е мащабен и включва  дейности продължаващи до 2025 г. Спечелването му е признание не само за Сирма Солюшънс и Сирма като цяло, но и за цялата българска ИТ индустрия.

През 2017 продължихме изследванията в областта на компютърно зрение, постигнахме отлични резултати при бенчмарк тестове срещу водещата технология на Майкрософт. Екипът на Сирма Солюшънс работи интензивно по комерсиализация на технологията – продуктът MarketVidia. В момента тече първи пилотен проект, в началото на 2018 ще изпълним още 2 реални проекта.

Екипи от разработчици на Сирма Солюшънс се включиха в развитието на продукти на ЕнгВю Системс. Екипът на Лоякс също положи много усилия тази година, по обогатяване  функционалностите на платформата. Успешно се изпълни проект за внедряване със Sakin International в Абу Даби, въпреки че има известно отлагане в старта на бизнеса. Предизвикателствата при навлизането на нови пазари не ни отказват, и ние продължаваме усилията за развитие на преспективни партньорства в ОАЕ.

В общата стратегическа карта на холдинга Сирма Солюшънс има много важна роля, а екипът на Сирма Солюшънс е основната R&D сила на цялата група. Нашата експертиза и разработки се концентрират във вертикалите крос-индустриални бизнес решения, културно наследство и търговия.

В началото на 2018 г. предстои публикуването на подробна презентация на стратегията ни “Сирма 2022”. Основният фокус на Сирма Груп, залегнал в нея е развитието на когнитивни технологии и изкуствен интелект в 6 основни бизнес вертикала: финанси, производство, здравеопазване, културно наследство, крос индустриални бизнес приложения, ритейл.