Цветан Алексиев - Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг

„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 25 годишна история и е сред най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. Утвърдена като регионален лидер в областта на информационните технологии,  компанията инвестира и управлява стратегически, и оперативно технологични бизнеси.

В началото на 2018 г. компанията обяви своята стратегия за развитие и растеж, с основен фокус интелигентната трансформация на организациите и създаването на когнитивни софтуерни решения за бизнеса.

Изявление на Изпълнителният директор на Сирма Груп Холдинг АД:

“Светът е на прага на четвъртата индустриална революция. През последните години започна сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят. Организациите се конкурират, влизайки в безмилостни цикли на иновации и адаптации към новите бизнес условия. За да оцелеят, те трябва да извършат прехода към “интелигентното предприятие”. В близко бъдеще организациите ще се трансформират от дигитални – хора, работещи с много софтуерни приложения, към интелигентни – екип от хора и изкуствени интелекти, които се учат, адаптират и действат заедно, базирайки се на анализи на големи обеми структурирани и неструктурирани данни, machine learning, алгоритми и предвиждания.

В съвремието ни вече има огромен брой интелигентни системи. Интелигентни персонални асистенти са достъпни във всеки мобилен телефон. Навсякъде около нас вече има интелигентни “неща” – устройства, роботи, дронове, автономни превозни срества. Навлиза концепцията за “цифровите близнаци” – динамичен софтуерен модел на физически (или бизнес) обект, който го представлява в дигиталния свят. Виртуалната реалност и добавената реалност (augmented reality) ще променят начина, по който хората комуникират едни с други и със софтуерните системи.

Организациите трябва да започнат да изграждат своите интелигентни системи СЕГА!

Първият етап от създаването на Изкуствения Интелект на организацията е разработването на корпоративни интелигентни системи, обхващащи различните аспекти от дейността – от стратегическо планиране, през маркетинг и ERP, до клиентско изживяване – базирани на структурираното знание, натрупващо се в организацията, алгоритми и техники от областта на на изкуствения интелект, които изпълняват анализи, изпълняват автономни бизнес процеси и предоставят „човешки“ интерфейси към потребителите.

Сирма се фокусира в процеса на трансформацията на организациите към “интелигентни организации”. Ние имаме технологии и know how за всички етапи от този преход – от събирането на данни – вътрешни, външни, структурирани, неструктурирани, отворени, свързани, “тъмни” и т.н., през изграждането на моделите и хранилището на знания, разработване на аналитични модели и модели за предвиждане, базирани на изкуствен интелект, до предоставянето на “човешки” интерфейси от ново поколение към вътрешни и външни потребители.

Прилагането на тези технологии ще направи клиентите на Сирма по-ефективни, по-конкурентоспособни  и по-продуктивни.”

Цветан Алексиев

Изпълнителен директор

Награди

2015-forbes-21

Офиси:

U.S. Headquarters
Сирма Груп Инк. САЩ
One Evertrust Plaza,Офис 1103
Джърси сити, NJ 07302, САЩ
Главен офис
Сирма Груп Холдинг АД
Бул. Цариградско шосе 135,
1784 София, България