Северна Америка

Европа

Централен офис
One Evertrust Plaza, Suite 1103
Jersey City, NJ 07302, USA
Tel.: (646) 357-3067
Fax: (646) 494-9771
usoffice@sirma.com

Представителен офис
202 N 9th St, Suite 303 B
Boise, ID 83702, USA
tel.+1-800-701-3710 ext. 101
fax.+1-415-843-0483

Представителен офис
PO Box 135 Cote-St-Luc,
Montreal, QC H4V 2Y3, Canada
Tel.: +1 514 343 0290

Представителен офис
31 West 34th Street, Suite 7037
New York, NY 10001, USA
Tel.: (646) 357-3067, ext.106

Централен офис
Бул. “Цариградско шосе” №135
София 1784, България
тел.: +359-2-976-8310;
факс:+359-2-974-3988;
имейл: office@sirma.bg

Представителен офис
Gainsborough House, 2 Sheen Road,
Richmond TW9 1AE, United Kingdom

Център за развитие и поддръжка
Бул. “Източен” №48, Офис Сирма
Пловдив 4000, България
Tel.: +359 32 390 181
Tel.: +359 32 390 182

Център за развитие и поддръжка
Бул. “Цар Освободител” №24
Варна 9000, България

Център за развитие и поддръжка
Ул.”Александровска” №45, ет.3
Русе 7000, България

Център за развитие и поддръжка
Ул.”Йордан Стателов” №1, ет.2
Казанлък 6100, България

Южна Америка

Представителен офис
Metropolitan Square Business R. Luso-Brasileira 4-44,
Sala 1008 Jardim Estoril, Bauru – Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55 14 3010 8848

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01