Мисия

Нашата страст е да създаваме и развиваме бизнеси на знанието. Стремим се да извличаме най-добрите идеи и да ги превръщаме в успешни компании.

От 1992 г. досега, в Сирма успяхме да изградим над 20 компании, всяка от които се стреми да бъде лидер в своята област. Формулата за успех е комбинация от технологични иновации, знания и стремеж към покоряване на нови върхове .

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01