Мисия

Визия

Бъдещето принадлежи на Интелигентните организации, които иновират както технологиите така и бизнес моделите, с динамично свързани, анализиращи, гъвкави, удовлетворени и мотивирани екипи, учещи се и растящи в устойчиви бизнес екосистеми.

Мисия

Да подпомогнем нашите клиенти в прехода им към Интелигентно предприятие, предоставяйки когнитивна софтуерна платформа.

Ценности

  • иновации и предприемачество
  • фокус върху клиента
  • екипна работа
  • доверие