Daticum

Какво предлагаме

Датикум предлага облачни сървъри, виртуални частни облаци и персонализирана облачна инфраструктура. Дейта центърът на компанията предлага надеждна, изцяло гарантирана и защитена среда с многократно подсигуряване, с оглед защита на високо чувствителна информация и критични системи. Датикум е одобрен от БНБ за съхранение на банкови информационни и платежни системи. Също така е одобрен и от Комисията за регулиране на съобщенията за хостване на ИТ системи за електронни подписи, цифрови сертификати и съхранение на лични данни.

Датикум осигурява на клиентите си интелигентна инфраструктура, позволяваща сигурна, стабилна и управляема информационна среда. В резултат на това, клиентите на компанията имат възможност да оползотворят максимално своите ИТ ресурси. Услугите включват:

  • Инфраструктура като услуга (IaaS)
  • Колокация
  • Наети сървъри
  • Microsoft SPLA
  • Системна интеграция, поддръжка и ИТ консултиране

За компанията

Създадена през 2008, Датикум АД е неутрален дейта център и водещ IaaS хостинг доставчик в България, с голям брой корпоративни клиенти. Дейта центърът има стратегически партньорства с най-големите интернет и телеком организации от Европа. Целта на компанията е да увеличи пазарите си, като предоставя услуги в САЩ и по света.

Daticum

Главен офис
Датикум АД
Бул. Цариградско шосе 135, ет.2
1784 София, България

Видео-представяне на Датикум

Избрани клиенти

Tinqin & Daticum
ibm
mauer
speedy
netcheck
cisco
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01