EngView Systems

Какво предлагаме:

ЕнгВю Системс София предлага софтуерни решения за компании от опаковъчната индустрия, студия за дизайн на опаковки и дисплеи за местата на продажби – Point of Purchase (POP) и Point of Sales (POS). Главният продукт на компанията е EngView Package Designer Suite – модулен софтуер за опаковки от картон, велпапе и различни материали, както и дизайн на POP/POS дисплеи. Този пакет осигурява на дизайнерите цялостно решение – от създаването на концептуален дизайн с 2-D и 3-D модел, предпечатна подготовка, направа на прототип, до финалната изработка на щанца.

Втората продуктова линия на ЕнгВю е решението SFM (Scan-Fit-Measure)р което дава възможност да се извършат измервания на профилната геометрия и осъществи качествен контрол на създадените профили. Посредством него може да се извърши инвентаризация на складовите наличности от съответстващи профили с близка или идентична геометрия, използвани при производство на профили чрез екструзия на алуминий и пластмаса. Решението предлага 2-D система за автоматично измерване и контрол на профилната геометрия (Scan-Fit-Measure) и сравняване на резултата с вече съществуващите и произведени такива от базата с инструменти за повторно използване в процеса на екструзия. Решението помага за намаляване на производствените разходи и елиминиране на необходимостта от създаването на нови форми за екструзия (ALEX Tool Matching).

За компанията:

ЕнгВю Системс София е водещ, световно известен доставчик на CAD /CAM софтуер за опаковъчната, и измервателна индустрии. Компанията предлага също и тясно вертикални решения за производствата на профили от алуминий и пластмаса, чрез екструзия.

ЕнгВю Системс е създадена през 1999 в Канада, от няколко от мениджърите на Сирма, които са вдъхновени от възможността да разработят по-добри решения, свързани с индустриалния дизайн. Компанията има офиси в Канада и Бразилия, и продава успешно своите отлично познати продукти в над 30 държави, на 6 континета.

Продукти

EngView Package & Display Designer Suite
Специализиран CAD/CAM софтуер за производство на опаковки и POP/POS дисплеи:

  • Иновативна технология за параметричен дизайн. Решението е отличено с приз за отличен индустриален дизайн, и съдържа пакет с приложения на модулен принцип. Позволява да се покрият всички етапи от процеса на дизайн и производство на опаковки и дисплеи.
  • Изключително богата библиотека от параметрични компоненти и готов дизайн на опаковки, интегрирана с Adobe® Illustrator®.

Scan-Fit-Measure (SFM)
Автоматизирано решение за измерване и инспекция на профилната геометрия:

  • Scan Fit and Measure е 2-D система за автоматизирано измерване и контрол на качеството на профилната геометрията, посредством използване на индустриални плоски скенери.
  • SFM позволява на потребителите да извършват pass/fail контрол, визуално сравнение на сканираните изображения, отнесено към съответния CAD модел, прецизно измерване на размери, позиция и характеристики на формата, както и GD&T толерантност (Geometric Dimensioning and Tolerance).

ALEX Tool Matching System
ALEX Tool Matching е иновативен софтуер, който помага да се намалят преките разходи и ускори производството чрез екструзия на профили. Системата прилага интелигентно сравняване и намиране на съответствие на профилите, за да локализира най-добре съвпадащата форма, от вече създадени и съществуващи форми за екструзия. Софтуерът предлага по-добро управление на складовите наличности и намиране на съответстващ профил сред вече използвани щанци и форми, което от своя страна позволява повторно използване, когато е необходимо.

EngView Systems

Главен офис:
ЕнгВю Системс АД
Бул. Цариградско шосе 135, ет.5
1784 София, България

EngView System Corp.
PO Box 135 Cote-St-Luc, Montreal, QC H4V 2Y3, Canada

EngView Sistemas Latin America
Metropolitan Square Business R. Luso-Brasileira, 4-44, Sala 1008 Jardim Estoril, Bauru – SP

European Information Technology Prize

engview-award-1

Избрани клиенти

zund
heidelberg
canon
aristo
protek
valiani