Panaton

Какво предлагаме

Сирма САЩ предлага разработване на софтуер в три основни направления: DevOps, Информационна сигурност и облачни приложения. Ние използваме най-новите технологии за изграждане на съвременни, UI/UX ориентирани, мащабни и системи за големи данни. Нашият главен фокус е използваемост, време на реакция, визуализация на данните и информационна сигурност.

 • Нашата DevOps методология представлява най-добрата съвкупност от on-site и облачно базирани платформи и инфраструктура, използвана в отделите на разработка, тестване и оперативно управление на проектите. Сирма USA предлага управляеми DevOps услуги, с цел разтоване на проектите от сложни, времеемки и непродуктивни дейности. Резултатът е опростяване и ускоряване на процесите за софтуерен развой, необходими за безпроблемно изпълнение на проекта.
 • Нашата основна Cybersecurity методология е уникална. За разлика от останалите компании които се фокусират върху откриване и докладване за уязвимостта на клиентските ИТ системи, нашата компания използва одит на сигурността на ниво source-code. Този подход помага да се оборудват клиентските codebases на нашите клиенти с автоматизиран набор от инструменти за сигурност. Той позволява откриване на уязвими места в системата, докато сканира и отстранява откритите проблеми. Екипът на Сирма разширява експертизата на вашия персонал, така че реализацията на планираното за пуск приложение, да не се забави, докато отстранявате пропуските в информационната сигурност.

За компанията

Сирма САЩ (бранд Панатон) e създадена през 2007 в Бойзи, Айдахо. Компанията специализира в създаване на софтуерен – продукти и приложения, системна интеграция, и продуктов дизайн.

Услуги

Ние използваме следният набор от DevOps технологии, включително и такива с отворен код

 • Atlassian – Jira, Bamboo, Bitbucket, GitFlow, Jenkins, Hudson
 • Apache Subversion
 • Greenhopper, FishEye
 • Maven, Ivy
 • Nexus
 • Microsoft TFS
 • Chef / Puppet / Ansible / Docker
 • AWS, Azure, OpenStack, VMware
 • Custom API, симулатори и генератори на данни
 • Test Automation – SoapUI, Selenium
 • Unit Test – JS, Python, Java, .NET, Android & iOS

Информационна сигурност
Нашата основна технологична експертиза е C, C ++, Java и програмиране .NET. Всеки проект започва с цялостна оценка на проблемите на сигурността и констатации за уязвимост на системите. Следващата стъпка е да се добавят липсващите елементи за сигурност в съществуващи DevOps процеси. Ние ви предлагаме да се възползвате от дългогодишният ни опит с междуплатформени IoT системи – от NXP, Freescale, Odroid, TI, Ricoh, Konica-Minolta и Fujitsu

Облачни приложения и системни инструменти

 • Node.js / Meteor
 • React / Angular 1 & 2 / Ember
 • SaaS
 • MongoDB / Mongoose (NoSQL)
 • Grunt / Gulp / Web pack
 • D3.js / amCharts / goJS
 • Android / iOS
Panaton

Главен офис
Sirma USA Inc./ dba Panaton Software
202 N 9th St, Suite 303 B
Boise, ID 83702

Видео-пpедставяне на Панатон.

Избрани клиенти

solar-bridge
sunpower
oreilli-safari-books
mark-logic
idealab
darthmouth