SG Technology Services

Какво предлагаме

Ес&Джи Технологични услуги е специализира в ИТ консултиране и доставка на технологии за банковата индустрия. Компанията помага на банките да идентифицират възможности и имплементират технологични решения с висока добавена стойност.

Сред нашите клиенти са големи банки, които ни възлагат разработване на нови цифрови канали, приложения за сигурност, а също така и специализирано консултиране за изграждане на системна архитектура и съвместимост на системи. Компанията помага на бизнеса да постигне своите цели, като същевременно минимизира риска и разходите.

Нашата уникална експертиза в областта на финансовото разузнаване, превенция и установяване на финансови престъпления, дава възможност на финансовите организации да интегрират иновативни интелигентни системи за фирмено разузнаване, базирани на онтологии, които им позволяват извличане на ценна информация от интернет, собствени бази данни и информационни силози.

За компанията

Ес&Джи Технологични услуги предлага ИТ консултиране и технологични услуги, с тясна специализация интеграция на софтуер, интеграция на данни и мобилни технологии за сектора на финансовите услуги.

Иновативните решения на компанията допринасят за безпроблемна интеграрация, като част по-мащабните програми по технологично обновяване, а компанията е ключов технологичен партньор на водещите имена в областта – RedHat и Temenos (Европа).

Консултиране, избор и внедряване на технологии:

  • Интеграция на софтуер
  • Интеграция на данни
  • Управление чрез мобилни устройства
  • Програмен и проектен мениджмънт
  • Услуги по управление
  • Configuration Management
  • Service Delivery / Release Management
  • Въвеждане и подобряване на Agile процеси
  • Q&A Тестване
  • Създаване на пътна карта на проект
SG Technology Services

Corporate Headquarters
S & G Technology Services
Gainsborough House
2 Sheen Road,
Richmond TW9 1AE
UK

Избрани клиенти