Какво правим?

Ние провеждаме проучвания в различни области на компютърното зрение:

  • Object Class засичане, чрез използване на обучени модели – Cascade Classifier и Support Vector Machines (SVM);
  • Засичане на единични обекти, чрез използване на перспективни трансформации и комбинации от местни детектори и класификатори;
  • Засичане на обекти и сцени, чрез използване на Convolutional Neural Networks (CNN);
  • Засичане на различни комплексни класове обекти с големи отклонения на външен вид и структура, състоящи се от ограничен брой части;
  • Човешко разпознаване, чрез използване на Microsoft Kinect и Eigen Faces;
  • Сегментиране на сцени при видео стрийм (видео файл или заснето от камера);
  • Групиране на образи и класифициране, чрез използването на подхода за визуална прилика;
  • Групиране на видео клипове и класификация по визуална прилика.

За компанията

Лабораторията за компютърно зрение на Сирма е развойно звено на Сирма Груп Холдинг, което фокусира върху развитието на технологии за компютърно интерпретиране на 2D и 3D визуални данни и видео стрийм. Лабораторията провежда проучване в области като засичане на обекти и тяхното разпознаване, засичане на човек и анализ на движението, оптично разпознаване на символи /OCR/, разпознаване на сцени, разпознаване на материали, визуално измерване и други.

Основната цел на лабораторията е да създава продукти и технологии, които ще имат приложение в реалния свят в разнородни индустрии, като производство, медия и развлечения, здравеопазване, сигурност и роботика. Като част от голяма ИТ бизнес група, ние се стремим да разработим върхови технологии в различни сектори, които работят успешно и доставят голяма стойност на своите потребители.

Продукти

Текущо разработваме нашият продукт за оптично разпознаване на символи /OCR/, който е оптимизиран за разпознаване на текст върху снимки, заснети от цифровите камери на смартфони. Нашият софтуер постига отлични резултати при снимки с ниско качество, което е голямо предизвикателство за други OCR SDK библиотеки.

Нашата напредничава технология за предварителна обработка позволява корекция на типични грешки на образи снимани от камери, като неравномерно осветяване, недостатъчна осветеност, 3D перспективно разсейване, замъгляване, шум, заоблени контури на текста.

Има множество приложения, които ще могат да се възползват от подобреното оптично разпознаване на символи /OCR/, като сканиране на документи, извличане на текст от касови бележки, визитни картички и др.

Проекти

Проект Януш:

Започнали сме работа върху проект свързан с анализа на движението на човек, който вярваме, че ще бъде следващата голяма революция в компютърното зрение и което ще доведе до безброй възможности за напредък в области като компютърни игри, сигурност и здравеопазване.

Sirma Computer Vison Lap