Sirma Enterprise Systems

Какво предлагаме

Сирма Ентърпрайз Системс специализира в разработване на бизнес-клас софтуер. Компанията е създала ентърпрайз платформа – SEP platform (Sirma Enterprise Platform), която предлага уникална комбинация от семантични технологии, инструменти за създаване на модели и методи, и водещи сървъри и компоненти с отворен код. Платформата използва архитектура ориентирана към услуги (SOA) за преминаване към облачно базирани услуги от компанията.

Компанията разработва мащабируем и гъвкъв продукт, който може да се използва на принципа Software-as-a-Service (SaaS), както и цялостни решения за обществени институции и бизнес организации, с дейност в различни индустриални вертикали. Сред тях са: дискретно производство, печат и опаковки, културно историческо наследство, библиотеки, архиви и музеи. Компанията гарантира, че специфичното ноу-хау и процеси на тези организации, са инкорпорирани в общата платформа, с цел да се предложат стандартизирани формати на документите, за работа с различни структурирани и неструктурирани информационни източници.

За компанията

Сирма Ентърпрайз Системс АД (преименувана от Sirma ITT) е създадена в 2008 г., предлага уникална бизнес платформа за “интелигентно предприятие” позволяваща интеграция, колаборация и управление на документи и процеси. Компанията е IBM Preferred technology partner.

Сертификати:

Система за управление на качеството ISO-9001:2008.

Продукти

Сирма Ентерпрайз Платформа (СЕП), предлага солидна основа за интеграция на данни, създаване и организация на съдържание, колаборация и управление на знанието в една компания. Платфорамата съдържа специфични модели, бази знания и възможности за персонализация. Нейната богата основна функционалност съдържа приложения, които решават разнообразни бизнес проблеми. Уникалните характеристики и функционалност включват:

 • Съгласуване между управлението на промяната в организацията и корпоративните системи и инструменти.
 • Семантични технологии и модели за интеграция на корпоративни данни, ноу-хау на бизнес процеси, контекстуално извличане на информация и взаимовръзка на бизнес обекти.
 • Интелигентни документи – комбиниране на структурирани и неструктурирани данни чрез централен семантичен модел на предприятието.
 • Приложение за създаване на шаблони (базирани на образец), за системи за управление на качеството.

Сирма E-QMA
E-QMA е уеб базирано приложение, позволяващо пълна дигитализация на процесите по управление на качеството ISO 9001, свързани с изискванията за съвместимост и постоянно подобряване на качеството. Тя също предлага безпроблемна миграция към новата версия на ISO 9001:2015.

 • ISO 9001 Съвместимост
 • Контрол на качеството и бизнес процеси
 • Актуализиране на електронна документация
 • Намаляване на административната тежест
 • Cross-functional колаборация
 • Постоянно подобряване

E-QMA инкорпорира

 • ISO-27001 документация и управление на информационната сигурност
 • Управление на съответствието – ISO 9001/20XX
 • Управление на инженерна документация в производството
 • Управление веригата на доставки и отношенията с клиенти
 • Управление на човешки ресурси
 • Управление на търговските сделки
 • Управление на публикации, цифрово и уеб съдържание, вътрешни билиотеки и уикита
 • Колаборация с информация от областта на културно историческото наследство
 • E-услуги

…и много повече услуги, свързани с интегрирането на сложна информация, съдържание, съвместна работа, и управление на процеси и документи.

Sirma Enterprise Systems

Офис САЩ
Sirma Group Inc. USA
One Evertrust Plaza, Suite 1103
Jersey City, NJ 07302, USA

Главен офис България
Сирма Ентърпрайз Системс АД
Бул. Цариградско шосе 135, ет.4
1784 София, България

Регионални офиси:
Развоен център и поддръжка (Русе, България)
Ул. Александровска 45, ет. 3
7000 Русе, България

Развоен център и поддръжка (Варна, България)
Бул. Цар Освободител 24
9000 Варна, България

Избрани клиенти

agentsia-mitnitzi
chronika
quality-vision-international
National Gallery of Art U.S.A.