Sirma ICS

Какво предлагаме

Сирма Ай Си Ес е софтуерен разработчик на приложения и платформи за застрахователната индустрия и сектора на финасовите услуги. Компанията концентрира експертизата в рамките на Сирма Груп по отношение на софтуерните решения за застрахователния и небанковия финансови сектори.

Създадените цялостни уеб решения използват облачно базираната платформа – Sirma ICS Platform, за да подобрят работните процеси и подпомогнат застрахователи, брокери и другите свързани с тях организации, по-успешно и ефективно да управляват своя бизнес.

За компанията

Сирма Ай Си Ес (Sirma Insurance Cloud Software) разработва и прилага високо-технологични, облачно базирани нововъведения, за да ускори дигиталната трансформация на застрахователната индустрия и свързаните с нея финансови услуги и техните доставчици.

Продукти

Софтуер за застрахователни компании

 • Сирма Застрахователна Платформа – „Сърцето“ на всяка застрахователна компания
 • Софтуер за интелигентно и безхартиено управление на процесите, заявките и документите
 • Enterprise platform – цялостно корпоративно решение за интелигентно управление на полици, щети, съдържание и контрагенти.
 • Уеб портали за посредниците на застрахователната компания
 • Корпоративни уеб страници и портали за клиенти
 • Мобилни приложения
 • Solvency II софтуер за изчисления, справки и отчети
 • Сирма Презастрахователен Софтуер
 • Сирма Софтуер за Актюерски модели и управление на риска
 • Сирма Застрахователен „Data Warehouse“
 • API and Web services
 • Enterprise Service Bus

Софтуер за застрахователни брокери

 • ICS Platform брокерски софтуер
 • Корпоративни уеб страници
 • Уеб Портали за клиенти

Услуги

 • Дизайн на бизнес процеси и управление на услуги
 • Internet Web & Application
 • Избор на системно решение
 • Data Warehouse
 • Database

Консултиране

 • Процесен и Проектен мениджмънт
 • Дизайн на процеси и техническо консултиране
 • IT/Избор на технология
 • Нови решения и услуги
Sirma ICS

Главен офис на Сирма Ай Си Ес
Бул. Цариградско шосе 135, ет.4
1784 София, България

Избрани клиенти

groupama
generali
bulstrad
uniqa
dzi
armeec