Какво предлагаме

Сирма Медикъл Системс разработва софтуерни приложения за подобряване диагностицирането и превенция на обществено значими заболявания.

Водещият продукт на компанията е приложение за Андроид ОС, наречено Diabetes: M. То се използва в помощ на диабетно болни като им помага да наблюдават, проследяват, контролират и управляват диабетното състояние, като прогнозира промени в здравния статус на пациента.

Приложения като Diabetes: M са включени в единната интегрирана платформа на Сирма за проследяване на жизнените показатели, необходими на пациенти и лекари, предоставяйки ясно визуализирани данни в табличен вид, за лесно използване от крайните потребители.

За компанията

Сирма Медикъл Системс АД е създадена през 2016 г., и предлага софтуерни приложения и интегрирани платформи за е-здравеопазване. Продуктът на компанията Diabetes: M е едно от най-сваляните приложения за Android OS, с над 160,000 инсталации и над 40,000 активни потребители.

Продукти

Diabetes: M – Android и iOS (в разработка) приложение, което предлага набор от аналитични функции, инструменти за мониторинг на конкретни жизнени показатели, подробни таблици и диаграми, които помагат на диабетно болните, чрез ясна визуализация, да получат информацията нужна за ежедневнто им лечение и профилактика. Приложението предлага план за прием на инсулин, съобразно индивидуалния хранителен план на пациента и препоръчана диета, от съответния наблюдаващ лекар или диетолог. Diabetes M ще се предлага за iOS устройства в Q1 2017.

Пътната карта на продуктовото развитие включва свързване на интегрираното решение към лицензирани измервателни устройства, предлагани от доставчиците на медицинска техника.

Ние планираме създаването на мобилни приложения за медицината, които да подобрят диагностиката и превенцията на социално значими заболявания, като инсулт, инфаркт и ракови заболявания.

Sirma Medical Systems

Главен офис
Сирма Медикъл Системс АД
Бул. Цариградско шосе 135, ет.3
1784 София, България

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01