Sirma Mobile

Какво предлагаме

Сирма Мобайл помага на компаниите да постигнаст своите бизнес цели и се справят с динамичните промени в бизнес средата, акто предлага портфолио от иновтивни продукти и решения. Екипът на компанията е от високо квалифицирани експерти в областта на мобилните технологи, които създават пълен спектър от мобилни приложения и платформи, прототипи, до завършени мащабируеми MNO/MVNO решения и услуги.

За компанията

Сирма Мобайл създава B2B и B2C мобилни приложения за редица индустриални вертикали. Компанията е партньор на Nokia, Motorola, Orange (Франция)/ Bipper Communication (Норвегия), Sagem Orga (Франция) и др.

Продукти

  • Платформа за управление на мобилни екипи
  • Мобилен родителски контрол
  • Контрол на присъствие и работно време
  • Мобилни платежни решения

Технологична експертиза

Android
iPhone
Windows Phone
Symbian; Bada (Samsung)
Blackberry / RIM
Java 2 Micro Edition (J2MEE)
SIMToolkit (STK) applications

Услуги:

Услуги, базирани на местоположение(LBS)
Мобилни плащания и мобилно банкиране
NFC технологии
Мобилен и Proximity Marketing
Мобилна сигурност

Sirma Mobile

Главен офис
Сирма Мобайл АД
Бул. Цариградско шосе 135, ет.3
1784 София, България

Награди:
SIMagine 2011
2011 Winner of Worldwide Mobile Innovation for best mobile security.

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01