Сирма Груп Холдинг използва информационната медия на Българска фондова борса “Х3 News” за оповестяване на регулярна, периодична и извънредна информация на своите инвеститори и заинтересовани лица. Сирма Груп Холдинг има сключен договор със “Сервиз финансови пазари” АД – дъщерно дружество на БФБ, което поддържа инвормационната медия, от 2015 година и го подновява ежегодно. Подробна информация за Сирма Груп Холдинг може да намерите в специализираната секция на Х3News.

При нужда от конкретна информация или специфичен въпрос, инвеститорите и заинтересованите лица могат да се обръщат към нашия Директор за връзки с инвеститорите г-н Станислав Танушев на следните комуникационни адреси:
Адрес:         София 1784, България, Бул. “Цариградско шосе” №135, ет.3
Телефон:    +359 2 976 83 10
Факс:           +359 2 974 39 88
e-поща:       stanislav.tanushev@sirma.bg
Сайт:            http://www.sirma.bg/
Скайп:         SirmaIR