Сирма Груп Холдинг внесе проспект за одобрение в КФН

вижте повече

Сирма Груп Холдинг оповести годишните консолидирани резултати от своята дейност през 2017 година

вижте повече

Акциите на Сирма Груп са включени в “Premium” сегмента на Българската фондова борса – София

вижте повече

Доходът на акция на Сирма Груп Холдинг нараства със 78,65% през 2017 година, според публикуваните междинни консолидирани финансови отчети към 31.12.2017

вижте повече

Сирма Груп публикува обновената си стратегия 2018 – 2022

вижте повече

Свободно търгуемите акции на Сирма Груп Холдинг се увеличават с 87,78% през 2017 г.

вижте повече

EngView Systems предлага три нови продукта през 2017

вижте повече

Сирма Солюшънс изпраща 2017 с отлични резултати, нови продукти и клиенти

вижте повече

Сирма цели 100 млн. евро приходи до 2022

вижте повече

Дивизия Северна Америка на Сирма Груп постигна отлични резултати за 2017

вижте повече

Консолидирани отчети на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2017

вижте повече

Сирма Груп с рекорден ръст на приходите и нетната печалба в Q3 2017

вижте повече