Сирма Груп Холдинг разпределя дивидент

вижте повече

БФБ-София с нови правила за SOFIX

вижте повече

Сирма Груп Холдинг проведе своето редовно общо годишно събрание на акционерите

вижте повече

Сирма Груп отчете рекордна печалба

вижте повече

Сирма Груп Холдинг отчита рекорден ръст на консолидираната печалба

вижте повече

11 публични компании се представиха в Лондон

вижте повече

Сирма Груп участва в Bulgarian Capital Market Day в Лондон

вижте повече

Годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг

вижте повече

Цветан Алексиев, изпълнителният директор на „Сирма груп холдинг”: Напред към NASDAQ

вижте повече

Сирма Груп ще търси 20 млн. евро инвестиции

вижте повече

K50: Най-добрите компании на борсата в България

вижте повече

Стабилният ръст на Сирма през 2016 г. следва тенденциите на ИТ пазара

вижте повече
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01