Сирма Груп Холдинг обявява индивидуалните резултати от четвъртото тримесечие на 2016

вижте повече

Онтотекст АД стартира годината с увеличение на капитала и програма за стратегически партньорства

вижте повече

Какво може да изстреля родния борсов пазар през 2017г.?

вижте повече

Пътят на Сирма Груп – еднопосочна улица нагоре?

вижте повече

Интервю на Цветан Алексиев за ТВ+ и ТВ1

вижте повече

Сирма Груп ще участва в увеличението на капитала на дъщерното си “Онтотекст”

вижте повече

Отличиха най-добрите директори за връзка с инвеститорите в България

вижте повече

Онлайн среща за представяне на резултатите към Q3 2016 и отчет за направените инвестиции

вижте повече

Сирма Груп се насочва предимно към външните пазари през 2017

вижте повече

Сирма Груп Холдинг обяви консолидираните резултати за Q3 2016

вижте повече

Сирма Груп с IPO на европейска борса или на Nasdaq до 2022

вижте повече

Участие на Сирма Груп в Investor Finance Forum

вижте повече
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
14.06.2016
Последен неконсолидиран отчет:
31.12.2016
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
20.02.2017 01:01