Консолидирани отчети на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2017

вижте повече

Сирма Груп с рекорден ръст на приходите и нетната печалба в Q3 2017

вижте повече

Емисията на Сирма Груп Холдинг влиза в SOFIX

вижте повече

Сирма Груп с рекорден ръст на консолидираната печалба за полугодието от 500%

вижте повече

Сирма разпределя първия дивидент след IPO

вижте повече

Сирма Груп Холдинг започна изплащането на дивидент

вижте повече

Най-големите компании за софтуер: все по-силно българско присъствие

вижте повече

Стартира технологичният скок на Сирма

вижте повече

Сирма Груп Холдинг разпределя дивидент

вижте повече

БФБ-София с нови правила за SOFIX

вижте повече

Сирма Груп Холдинг проведе своето редовно общо годишно събрание на акционерите

вижте повече

Сирма Груп отчете рекордна печалба

вижте повече