Сирма Груп участва в Bulgarian Capital Market Day в Лондон

вижте повече

Годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг

вижте повече

Сирма Груп представя пред институционалните инвеститори актуализираната стратегия на компанията 

вижте повече

Уебинар за резултатите от дейността през 2016

вижте повече

Сирма създава ново свое дружество в Албания

вижте повече

Сирма Груп Холдинг обявява индивидуалните резултати от четвъртото тримесечие на 2016

вижте повече

Онтотекст АД стартира годината с увеличение на капитала и програма за стратегически партньорства

вижте повече

Какво може да изстреля родния борсов пазар през 2017г.?

вижте повече

Пътят на Сирма Груп – еднопосочна улица нагоре?

вижте повече

Интервю на Цветан Алексиев за ТВ+ и ТВ1

вижте повече

Сирма Груп ще участва в увеличението на капитала на дъщерното си “Онтотекст”

вижте повече

Отличиха най-добрите директори за връзка с инвеститорите в България

вижте повече
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
14.06.2016
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
23.05.2017 09:00