Сирма Груп Холдинг очаква 18,73% ръст на приходите за 2015 г.

вижте повече

Борсовите компании през 2015: Повече бизнес на външни пазари

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с 18.73% ръст на консолидираните приходи по предварителни данни

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с 18.73% ръст на консолидираните приходи

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с 18,7% ръст на приходите за 2015 г.

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с 18.73% ръст на консолидираните приходи (предварителни данни)

вижте повече

Forbes business awards

вижте повече

Sоfix приключи януари с 2.7% спад

вижте повече

Договор Сирма Груп & Елана Тейдинг

вижте повече

Сирма Груп Холдинг ще има маркет-мейкър на БФБ-София

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с маркет-мейкър на БФБ-София

вижте повече

Сирма Груп Холдинг с маркет-мейкър на БФБ-София от 1 февруари 2016 г.

вижте повече