Сирма Груп Холдинг АД публикува повторно консолидиран отчет трето тримесечие на 2015г. поради допусната техническа грешка

вижте повече

Сирма Груп Холдинг вече се търгува на Българската фондова борса

вижте повече

Акциите на Сирма Груп Холдинг дебютират на БФБ на 23 ноември

вижте повече

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане

вижте повече

Онтотекст подкрепи национално състезание по извличане на данни

вижте повече

IPO-то на Сирма Груп Холдинг завърши успешно със записани акции за 11.5 млн. лв

вижте повече

IPO: Как да закупим акции на Сирма Груп Холдинг?

вижте повече

Сирма Груп Холдинг АД започва предлагане на акциите си

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ По чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК

вижте повече

Първичното публично предлагане на акции на Сирма Груп стартира на 16-ти септември

вижте повече

КФН одобри проспекта за първично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

вижте повече

Сирма Груп Холдинг обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“

вижте повече