Анализ на движението

Разработчиците в Сирма развиват технология за анализ на движението на хора, като ползват стерео камери. Употребата на стерео камери ще преодолее ограниченията на инфрачервената технология (ползвана от Kinect) от близки разстояния и изкривявания вследствие на слънчева светлина. Същевременно, новата технология също осигурява предизвикателства, по пътя към нейната комерсиализация.