e-Gov Service Platform

Местните и националните публични организации все повече се възползват от напредъка в технологиите, за да обслужват по-добре гражданите. Сирма обедини своя дългогодишен опит в обслужването на публични организации и задълбоченото познаване на техните процеси и нужди заедно със своята ИТ компетентност, за да произведе продукт, който може да засили ефективността и изпълнението на задачите на публични единици – от общини, през правозащитни организации до национални правителства.

Е-Government Service Platform подкрепя публични организации в тяхната ежедневна дейност, колаборация, деловодство и е-услуги за гражданите.

Научете повече за e-Government Service Platform.

Sirma Enterprise Systems

За повече информация