GARR

Разработчиците на Сирма Солюшънс работят върху революционнен маркетингов инструмент за търговци на дребно. Gender, Age and Race Recognition (накратко GARR) е приложение, което ще може да разпознава пола, възрастта и расата на хора, само като използва съществуващите камери за сигурност в магазините. След това GARR ще генерира подробни справки за собствениците на магазини и управителите, въз основа на които те ще могат да базират техните маркетингови и търговски стратегии.