Културно наследство

Използваме бъдещето, за да се насладим на миналото

На пръв поглед организациите, които работят в сферата на Културното наследство са фокусирани върху миналото – въхру запазването и консервирането на материални и нематериални съкровища на нашата история. Дали е възможно тази организации да се възползват от върховите технологични развития?

Абсолютно. Чрез последните достижения на технологията архиви, библиотеки, галерии и музеи по целия свят могат да дигитализират своите експозиции. Куратори и реставратори могат да взаимодействат и да работят заедно. Технологията може да извади на бял свят скрита ценна информация, която е скрита в огромни силози на неструктурирани данни. На кратко, технологията може да помогне на най-важната функция на дисциплината Културно наследство – да го преведе към бъдещето.

Сирма има дълга и успешна история в прилагането на най-иновативните технологични решения в полза на организациите, които пазят нашето Културно наследство, а оттам обогатяват и бъдещите поколения.

Продукти

Open Policy

За да научите повече за продукта OpenPolicy…

ConservationSpace

Дълго време консервационните специалисти от музеи по целия свят страдаха от липса на специализиран софтуер, който да подпомага…

Услуги

Linked Data Integration

Услугите по интеграция на свързани данни или Linked Data Integration ползват архиви, музеи и библиотеки, както и всички останали…

Бъдещо развитие

Museum Space

Развойните екипи в Сирма разработват софтуер като услуга (SaaS) платформа за информационно обслужване…

Избрани клиенти

library-of-parliament-canada
the-british-museum
national-gallery-of-art
sheffield
yale-center-for-british-art
lodac