Museum Space

Развойните екипи в Сирма разработват софтуер като услуга (SaaS) платформа за информационно обслужване на музеи и библиотеки.