Производство и услуги

Индустриалната революция създаде много от днешните производствени процеси. Относително дълго те бяха почти непроменени. Днес дигиталната революция оказва разтърсващо въздействие на всички процеси в производството и услугите. Процесите стават по ефективни и много по-бързи, разходите за тях намаляват, и това са само някои от настъпващите промени.

Сирма използва своето задълбочено разбиране от процесите в производството и услугите и съчетава това със своята технологична експертиза, за да донесе истинска стойност на всички свои клиенти в тази икономическа вертикала.

Продукти

eQMS

Предизвикателствата пред днешните производители са големи. Те трябва да се грижат за непрестанно нарастващите нужди на клиентите си…

ScanFit & Measure

ScanFit&Measure е система, състояща се от скенер и софтуер, за автоматично измерване и инспекция на индустриални профили…

EngView Package & Display Designer Suite

Дните когато опаковането се състоеше в “поставяне на неща в кутия” са отдавна отминали. Опаковката разкрива идентичността на продукта…

ALEX Tool Matching

ALEX Tool Matching е продукт, който подкрепя процеса на алуминиево пресоване. Фирмите, които се занимават с алуминиево пресоване…

Услуги

Разработка на софтуер

Производителите днес са изправени пред много предизвикателства и възможности, които са резултат от бързото развитие на технологиите…

Избрани клиенти

zund
heidelberg
canon
aristo
quality-vision-international
valiani
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01