Публичен сектор

По-добро обслужване за всички нас

Публичния сектор представлява относително голяма част от икономиката, която често остава незабележима. Хората, са свикнали толкова много с услугите на сектора, че те често се приемат за естествени. Публичният сектор осигурява услуги, които всеки от нас ползва ежедневно, като образование, транспорт, инфраструктура, данъци, здравеопазване и много други.

Както всички сектори от днешната икономика, публичният сектор също е силно повлиян от революцита в технологиите. Интернет, софтуеър, изкуствен интелект, управлението на огромни масиви от данни, мобилни апликации могат силно да увеличат ефективността на процесите в организациите от публичния сектор. Сирма обединява повече от 20-годишния си опит в северна Америка и Европа със своя иновативен подход и върхови технологии, за да добави стойност за Публичния сектор и всички граждани обслужвани от него.

Продукти

Услуги

ИТ консултации

Публичният сектор има нужда от ИТ решения за да изпълнява своите задачи по-бързо и по-добре…

Системна интеграция

С повече от 20 годишен опит с публичната и правителствена администрация, Сирма Солюшънс е събрала задълбочено познание…

Разработка на софтуер

Общински, правителствени и всички организации в публичния сектор са специфични комплексни структури. Те често изискват и специфични…

Избрани клиенти

library-of-parliament-canada
ministri-of-finance-bulgaria
elections-canada
vish-sadeben-savet
municipality-sofia
fao-un