Издателска дейност и медии

Издателската дейност и медиите са може би двата икономически сектора, които бяха най-силно повлияни от дигиталната революция. Понякога влиянието бе ползотворно (по-лесно и по-бързо търсене, производство и дистрибуция на съдържание), а понякога влиянието бе предизвикателно (възникването на нови медийни канали, които предизвикаха традиционните бизнес модели). И в двата случая издателите и медиите трябваше бързо да се възползват от новите технологични решения.

Дружествата в Сирма Груп имат дълга история в подкрепа на издателски компании и медии и помагането им да се възползват от новите технологии.

Продукти

Self Service Semantic Suite

Различни организации, които имат нужда да открият значима информация, която лежи скрита в текста…

Semantic News Publishing

Издателите по света вече могат да се възползват от интеграцията на свързани данни. Чрез използването на продукта…

Academic Publishing

Научни и академични издатели могат да максимизират стойността на своето съдържание, като използват съществуващите таксономии…

Publishing Platform

Издатели, от индивидуални журналисти, които създават блогове и статии, до огромни издателски организации, които трябва да канализират…

Услуги

Разработка на софтуер

Издателската дейност и медиите бяха сред първите, които прегърнаха дигиталната революция и приложиха на практика новите технологии…

Избрани клиенти

bbc
bta
british-telecommunications
euromoney
financial-times
oxford-university-press
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01