Разработка на софтуер

Издателската дейност и медиите бяха сред първите, които прегърнаха дигиталната революция и приложиха на практика новите технологии. Подходът към създаването и управлението на съдържание радикално се промени. Започнаха активно да се използват нови канали за доставка. Управлението на бази данни се задъхваше от бързото им нарастване. Издателите и медиите са активни потребители на всички стандартни технологични решения. Често, обаче, секторът има нужда от професионална подкрепа за разработка на специализирани софтуерни решения.

Дружествата в Сирма Груп са доверен партньор на световни издателства и медии. Нашите услуги по създаването на специализиран софтуер са довели до намаляване на разходи, възникване на нови приходни потоци, по-ефективни операции и по-голяма клиентска удовлетвореност.

Научете повече за услугата Разработка на софтуер.