Computer Vision

В Сирма разработваме технологии за компютърна интерпретация на образи и видео потоци. Това включва разпознаване на обекти, разпознаване на хора и анализ на движението, OCR, разпознаване на сцени, разпознаване на материали и видео-измерване.

Ние се стремим да създаваме продукти и технологии, които могат да намерят приложение в разнообразни индустрии, като производството, медиите, развлеченията, здравеопазването, сигурността и роботиката.