Sirma Enterprise Platform

Интеграцията на всички системи и лесната колаборация между всички служители са ключови елементи за ефективни операции във всяка организация. Продуктът Sirma Enterprise Integration and Collaboration Platform осигурява иновативни решения точно в тези области.

Научете повече за продукта Sirma Enterprise Platform.

Sirma Enterprise Systems

За повече информация