На 8 март 2016г. се проведе онлайн дискусия с ръководството на холдинга – Цветан Алексиев, изпълнителен директор и Радка Пенева-финасов директор..По време на срещата бяха представени и обсъждани финансовите резултати от Q4 2015 на Сирма Груп Холдинг АД..

Повече информация за инвестиционните планове на дружеството, както и отговор на зададените въпроси може да намерите тук.