Students-rating-system

Българската рейтингова система на висшите училища получи важно международно признание в новата книга „Глобалните рейтинги и геополитиката на висшето образование“ (Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education), съобщават от софтуерната компания Сирма Солюшънс АД, която е сред създателите на проекта. В книгата българският рейтинг на университетите е описан като изключително „успешен“, „иновативен“ и като „първи“ от т. нар. „трета вълна на национални рейтинги” в света.

Както се посочва в изданието, третата вълна на националните университетски рейтинги се появява през последните няколко години и се отличава от предишните две по различния тип данни, използвани за да демонстрират студентските резултати. „Това, което прави българския рейтинг наистина иновативен са данните за работните места на студентите. Проектът получава достъп до някои много мощни правителствени информационни бази, тъй като е иницииран от самото правителство“ – се казва още в книгата. В нея се подчертава също, че българската система постига точно това, което планът на бившия президент на САЩ Барак Обама се стреми да постигне при американските рейтинги.

Припомняме, че българската рейтингова система на висшите училища е създадена през 2011 г. като хибридна система, оценяваща университетите по редица ключови показатели и подпомагайки по този начин учениците при избора на висше училище. Към момента тя включва 51 университета, обучаващи студенти в общо 52 професионални направления. Системата постига толкова голям успех, че дори има предложения данните от нея да се използват при определянето на финансирането, което също е отразено в книгата.

Повече за Рейтинговата система в България

Уеб-порталът “Рейтингова система на висшите училища в България” е създаден през 2010 г. като резултат от изпълнението на проект “Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България (РеСВУ_БГ)” и е доразвит в периода 2013-2015 г. в рамките на проект „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”. Проектите са изпълнявани от дирекция „Висше образование” на Министерството на образованието и науката (МОН) и са финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Данните в портала за 2017 година са актуализирани от Консорциум „ИОО-С“, състоящ се от Институт “Отворено общество” – София и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2017 г.“ на МОН.