Shareholders’ Meeting

Сирма Груп Холдинг ще проведе своето редовно годишно акционерно събрание на 15 юни 2017. Поканата за събранието, дневният ред и придружаващите документи са публикувани в x3news, както и на сайта на дружеството в секцията “инвеститори“.