GraphDB-8-360-view

Онтотекст АД обяви обновление на  водещата си семантична графова база GraphDB, което предлага по-добро потребителско изживяване и визуализация на свързаните данни.

Подобренията във функционалностите на платформата ще предложат на потребителите по-бързо и по-богато извличане на смисъл от данните. Независимо от факта, че това е текущо обновяване, то съдържа значителни новости в контекста на потребителското изживяване.

„Новите ключови функционалности на версия 8.1. помагат на потребителите и администраторите да получат по-бързо резултати във всички етапи на работа с базата данни“, каза Васил Момчев, Ръководител направление „Данни и продукти“ в Онтотекст.

Версия 8.1. предлага визуални графики, при работа с наборите от данни, които позволяват на потребителите по-лесно навигиране през инсталациите от данни, използвайки интерактивна графична търсачка. Тази нова функционалност позволява бързо адаптиране към данните, без да е необходимо писане на SPARQL заявки.

Друга ключова функционалност е възможност за паралелно подаване на заявка и извеждане на резултат. В комбинация с новото контекстно индексиране, времето на зареждане се ускорява с  до 60%, когато се импортират файлове.

В GraphDB 8.1 се предлага нов вид контекстно индексиране, което води до подобрени индексации в базите, когато се работи с набор от данни, съдържащи наименовани графики. В резултат на това е значително скъсено времето за зареждането на данни и получаване на отговори на заявките. Новата версия е съвместима с RDF4J 2.1.x (рамка с отворен код) и по този начин  предлага на потребителите актуална алтернатива с отворен код, за замяна на GraphDB Free хранилища. Нещо повече, потребителите могат да получат най-новите корекции на бъгове в кода и функции от проекта RDF4J.

И накрая, в новата версия се въвежда графично Docker въвеждане на изображение  с предварително създадени Docker изображения за версията GraphDB SE/EE. Тази функция значително опростява настройката на клъстера и администрацията, и намалява разходите за създаване и управление GraphDB в продукционния етап.

GraphDB е предпочитаната семантична графова база данни от световни медии, като BBC, The Financial Times, Press Association, Euromoney и др., водещи издателства сред които – Springer Nature, IET, Elsevier, Wiley и други водещи създатели на съдържание, която позволява управление, персонализация, автоматично обогатяване и динамично повторно използване на съдържание, базирано на последните технологични иновации в областта на семантичните технологии.