Data Visualization

Онтотекст АД публикува поредната 8.3 версия на семантичната си графова база GraphDB, едва два месеца след предишния ъпдейт. Основните области са в областите на клъстерни подобрения и потребителска използваемост.

Версия 8.3. включва няколко нови функционалности на клъстера, конeктора и работния плот (Workbench), които улесняват работата на потребителите със семантичнатата графова база – по-бърза, по-лесна и по-удобна.

Едно от значимите подобрения в клъстерите в последната версия е възможността на потребителите, които обслужват репликация или архивиране, да остават достъпни в режим само за четене. По този начин, клъстерите могат автоматично да се възстановят без загуба на заявки за четене, дори ако има само един оператор. Освен това, резервните копия вече не влияят върху ефективността на четене.

Другото подобрение на клъстера е главен възел, който може да проверява и спира заявките на потребителите. По този начин всички текущи заявки на работните възли могат да бъдат контролирани през една точка.

По отношение на подобренията на конекторите GraphDB 8.3 на Ontotext има лента за напредъка, която показва оставащото време за изграждане индекс на конектора. С тази функция потребителите получават по-добра обратна информация за текущото състояние и оставащото време за синхронизиране на GraphDB с външен индекс. Конекторите на GraphDB осигуряват автоматично индексиране на графа на знание в платформите за извличане на информация като SOLR, Elasticsearch и Lucene.

Що се отнася до подобренията в Workbench, Ontotext въведе множество функции в 8.3 версия, които правят възможно преобразуването на структурираната информация в свързани данни. Едно от тях е опростен процес на трансформация от таблица до RDF, подпомогнат от генериране на код, което намалява времето за трансформиране на таблични данни (например CSV) в RDF масиви от данни.

Друго подобрение на работния плот – визуализацията на графите по подразбиране може да бъде конфигурирана с пълната изразителност на езика SPARQL, за да се контролират показаните графични данни. Упътващ интерфейс насочва потребителите да създават различни графики с различни начални точки. По този начин те могат да илюстрират произволна информация от базата данни RDF.

И накрая, версия 8.3 идва с надграждане до най-новата публично достъпна версия на RDF4J, заедно с регуларните корекции на програмни грешки.

Повече информация за GraphDB 8.3 може да намерите тук.