Q3 Webinar

Ръководството на Сирма Груп Холдинг АД проведе своята традиционна онлайн среща с всички заинтересовани лица на 7 декември 2016 г. от 17 ч. По време на уебинара бяха представени консолидираните финансови резултати на групата за деветмесечието на 2016 година, а във втората част на срещата изпълнителният директор Цветан Алексиев разказа за направените инвестиции от Сирма Груп.

За повече информация използвайте директната комуникация чрез Skype (SirmaIR) и email – stanislav.tanushev@sirma.bg. Видео от уебинара за  Q3 2016 може да видите тук.