Cognitive-technologies-AI-Ontotext

На 23 януари бе проведено общо събрание на Онтотекст АД, на което акционерите взеха решение за увеличаване на капитала на дружеството. Сирма Груп Холдинг ще инвестира 977 915 лева, като придобие нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв.

Инвестицията ще помогне на Онтотекст да реализира с ускорени темпове плановете си за продуктово развитие, позициониране и маркетинг. Стратегията на компанията предвижда доразвиване на продуктовото портфолио, което да направи по-лесна работата със семантичните технологии на Онтотекст, както и изграждането на решения на тяхна база. Тази стратегия ще се реализира чрез конкретни мерки в няколко направления.

На първо място, ще бъде обогатена технологичната еко-система (т.н. tooling) на базата данни GraphDB и другите продукти на компанията, което ще повзоли по-лесна работа на разработчици и администратори. Специални усилия ще бъдат насочени за улесняване и ускоряване на първончавалното трансформиране и зареждане на данни.

Второто направление цели предлагането на завършени решения, където софтуера е допълнен от данни и от услуги за поддръжка и актуализация, включително така наречните managed data services. Онтотекст ще предлага на клиентите си информационни архитектури за мастър данни (master data), които комбинират отворени данни и  платени източници на информация за хора, организации и места. По този начин времето и цената за реализация на решения за семантичен анализ на бизнес информация могат да бъдат намалени двукратно и клиента да бъде освободен от необходимостта да ангажира поддържащ персонал със специфична квалификация.

Във връзка с новата стратегия на компанията, Онтотекст започва активен процес за развиване на стратегически партньорства и привличане на стратегически инвеститор. Онтотекст ще развива партньорства с глобални лидери в няколко сектора свързани с приложението на семантични технологии в големи организации: системи за упраление на данни, системи за документооборот, доставчици на данни, на новини и на друга бизнес, финансова и инвестиционна информация.

Онтотекст е част от Сирма Груп Холдинг. Компанията разработва и внедрява семантични технологични решения с висока производителност, мащабируемост и богат набор от полезни функционалности за всеки бизнес, който залага на създаване, обогатяване и разпространение на големи обеми динамични данни и съдържание. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, пестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на Life-sciences (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност на новини, научно и образователно съдържание, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, културно-историческото наследство и други. Сред клиентите на Онтотекст са организации като BBC, Financial Times, Euromoney, AstraZeneca, John Wiley & Sons, Elsevier, Oxford University Press, DK, IET, Korea Telecom, Британския Парламент, Британския музей, Националната галерия на САЩ и други.