Ontotext-GpaphDB

През 2017 Онтотекст сключи няколко сериозни договора в сфертата на финансовите услуги и пазарната информация, сред които контракт с топ-3 банка от САЩ , за  използване технологии на Онтотекст, които помагат на финасовите организации да управляват регулаторната съвместимост.

Друг престижен контракт беше осъществен с водеща агенция за пазарни информация, за използване на интелигентните технологии на Онтотекст за по-прецизно предсказване на цени на суровини (commodities). Предимствата на семантичните технологии за анализ на данните и извличане на полезни прозрения бяха оценени и от една от големите 4 консултантски фирми, която си партнира с Онтотекст за по-добър анализ на пазара на сливания и придобивания.

Компанията затвърди позициите си сред STM (Science, Technology and Medicine) издателите – три от 5-те най-големи издателства използват семантичната база данни GraphDB за управление на своето съдържание. През 2017 година Онтотекст сключи договор със Springer-Nature, която избра GraphDB за своя проект SciGraph. Продължени и разширени бяха договорите с Elsevier, John Wiley & Sons, IET, Oxford University Press и DK.

Подписани бяха споразумения за партньорство с два от най-големите системни интегратори в света: Атос и Инфосис. В рамките на тези споразумения вече има сключени договори с крайни клиенти, където семантичните технологии на Онтотекст ще решават сложни проблеми в различни области.

През 2017 г. компанията продължи успешното си участие в редица международни, интердисциплинарни проекти (приложно-изследователски и академични) финасирани по програми на ЕС, например в областта на идентифицирането на фалшиви новини в Интернет, извличане на медицински данни, възможностите за използване на анализа на големи данни в междусекторни вертикали, използването на отворени и свързани данни от правителствата и обществени организации и много други.  Онтотекст спечели и финансиране на нови изследователски проекти за над 800 хиляди лева.

По отношение на продуктовото развитие бяха осъществени четири актуализации на осмата версия  на GraphDB, която беше пусната на пазара в самия край на 2016 г. Подобренията във функционалностите на платформата предложиха на потребителите по-бързо извличане на смисъл от данните, по-богато потребителско изживяване,  подобри  се работата и визуализацията на данните, бързината, използваемостта, паралелното зареждане на данни и правене на логически изводи. Най-важни за големите клиенти на GraphDB бяха подобрения в скоростта и управлявмостта на клъстерната версия Enterprise Edition. През месец август беше пусната нова услуга за използване на  база данни като услуга database-as-a-service (DBaaS) за GraphDB Cloud, която помага на организциите да аутсорснат управлението на техните бази данни, спестявайки ценни ресурси.

Като оценка за иновационните продукти, разработки и утвърденото присъствие на Онтотекст в глобалните технологични вериги, компанията бе отличена с наградата „Иновативно предприятие на годината“ в областта “Пазарно Лидерство”, на тринадесетия национален иновационен форум, където Президентът на Република България Румен Радев, лично връчи наградата на Атанас Киряков, изпълнителен директор на Онтотекст АД.

В резултат на тези партньорства и проекти се очаква сериозен ръст на оперативната печалбата за 2017 година, който е видим и от финансовите отчети за деветмесечието. Продажбите на лицензи нарастават над 30%, а приходите, свързани с продукти и поддръжка, се изравняват с приходите от услуги.