Hackaton-10-years-bg-eu

Онтотекст АД, компания на Сирма Груп, ще отправи предизвикателство към екипите, участващи в хакатона #BG10xEU „10 години България в ЕС“, който ще се проведе на 12 и 13 май, в София Тех Парк, като част от Софийския фестивал на науката, с подкрепата на Столична община.

Основни теми на хакатона ще бъдат образованието и устойчивото развитие. Предизвикателството към участниците от страна на Онтотекст ще бъде, да открият скрити връзки в масиви от отворени данни, предоставени от Търговския регистър на България, както и Регистъра на обществените поръчки. Това ще стане чрез използване на популярната в цял свят графова база данни GraphDB на българската компания. Организаторите на хакатона ще наградят спечелилия отбор с парична награда в размер на 10 000 лева.

„Във време на фалшиви новини, цензура и множество примери за манипулиране на информацията от страна на политици и други заинтересовани страни, прозрачността е ключов фактор за подобряване рейтинга на България в областта на корупцията, както в международен, така и в национален план“ – посочва Атанас Киряков, изпълнителен директор на Онтотекст.“

Задачата, поставена от софтуерната компания, има за цел да демонстрира как информацията може да бъде дадена в различен контекст и да придобие ново значение, чрез интеграцията на данни от разнообразни източници и откриването на нови взаимовръзки с помощта на графовата  база данни GraphDB. Такъв сценарий може да бъде например участието на едно лице в ръководството на множество компании или на най-успешните изпълнители на обществени поръчки.

Предизвикателството ще бъде в продължение на задачата, която Онтотекст зададе на участниците на провелия се през март Дейтатон (Datathon). Тогава задачата беше наречена „Да хакнем Търговския регистър“ и се осъществи чрез масиви от отворени данни, предоставени от тази институция. На предстоящия хакатон освен тях ще бъдат използвани и отворени данни, осигурени от Регистъра на обществените поръчки, което ще усложни предизвикателството към участващите екипи и ще направи по-разнообразни и интересни резултатите.

Повече информация тук