DB-Marketplace

Онтотекст участва във финасирания от ЕС проект euBusinessGraph, чиято  цел е създаване на платформа която интегрира, хармонизира и публикува ключови бизнес данни за европейските компании.

Онтотекст ще допринесе за създаването на супербазата посредством своя опит и технологично ноухау, заедно с партньорски компании от Великобритания, Италия, Норвегия и Германия. Създадената платформа ще подобри ефективността на търсената и необходима за бизнеса важна информация за компаниите от частния и публичен сектор. Тя ще съдържа корпоративна информация за големи, малки и средни предприятия, обществени организации, както  и доставчици на технологии. В нея ще има основни данни за фирмата – име, учредителни данни, регистрирани адреси, собственост и свързаните с тях лица, данни за директорите и акционерите. Базата ще включва също и финансови данни – баланси, оценки, както и контекстуални данни – кадастрални данни за корпоративни имоти, гео данни, данни за публичните търгове.

В новата база ще бъде опростено събирането и хармонизирането на данни от различни информационни системи и различни езиции. Проектът ще предостави езиково неутрални идентификатори, релевантни корпоративни събития на различни езици, многоезични услуги по анотация, и обезпечи трансграничното покритие на данните, намалявайки разходите за достъп и повторно използване на информацията. Това ще помогне за увеличаване на прозрачността и отчетността на компаниите, респективно и тяхната конкурентоспособност.

В качеството си на иноватор в областта на семантичните технологии и графовите бази данни, Онтотекст ще работи активно за разработване, имплементиране и хостинг на euBusinessGraph магазин за приложения, както и услуги базирани на облачната технология за текстов анализ и управление на мета данни S4. Процесът ще включва следните главни задачи:

  • Доставка на надеждни хостинг услуги за бизнес DB;
  • Осигуряване на наличност от информационно-брокерска система под формата на магазин за приложения, където данните, които са част от бизнес графови DB да бъдат обезпечени и достъпни.

В допълнение, Онтотекст също ще участва и в инженеринг на онтологии и семантично моделиране на данни, използвайки своята експертиза с големи организационни бази данни като Global Legal Entity Identifier и Dun & Bradstreet. Тази дейност се фокусира върху:

  • Създаване на система от идентификатори за свързан икорпоративни събития и обекти: поддръжка на свързани данни между различни обекти в различни страни, включително и през множество езикови бариери, да служи като основен механизъм за свързани данни, бизнес казуси, и създаване на бизнес графики;
  • Създаване на съгласувани и споделени модели за данни(базирани на онтологии и речници) – анализ и изготвяне на релевантни многоезични онтологии и речници, отнасящи се до данни за компании, които може да се използват за различни бизнес казуси.

Разработката на проекта стартира на 1 януари 2017 и ще приключи на 30 юни 2019г.

Повече за ролята на Онтотекст и възможностите на облачна услуга за текстови анализ и управление на метаданни S4, може да научите тук.