Student 3

Новото издание на Рейтинговата система на българските ВУЗ беше представено на 14 декември 2017 г от министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  „Рейтинговите системи навсякъде по света са се утвърдили като най-полезното средство за информиран избор и вземане на решения – както от бъдещите студенти, така и от ръководствата на висшите училища. Политиките дават резултат и трябва да продължат, като отново ще се разчита на данните и анализа, получени от системата.“

„В последните години се наблюдава по-прагматичен подход при приема във ВУЗ и това се дължи на осведомеността на кандидат-студентите“, допълни министър Вълчев.

Прилагането на Рейтинговата система на висшите училища в България от Министерството на образованието и науката (МОН) помага да се извърши комплексна оценка за качеството на образованието, направи оценка за съответствие спрямо нуждите на пазара на труда. Системата е база за провежданата политики за преструктуриране на приема и финансирането на университетите, и служи за обвързването на пазара на образование с пазара на труда.

„Наличието на подобна системата стимулира повишаване качеството на образованието в България. Тя е мощен инструмент за модернизация на висшето образование“, каза Мария Фъртунова, директор Дирекция “Висше образование” към МОН.

От МОН съобщиха, че през следващата година няма да бъде утвърден прием в държавна поръчка в 15 професионални направления в различни висши училища. Това са предимно направленията, за които е имало нерационално търсене, и в които е извършено  преструктуриране – Икономика, Администрация и управление, Туризъм и др. Висшите училища, в които не бъде утвърден държавен план-прием, ще могат да обучават студенти в платен прием.

Представителите на МОН споделиха, че предстои промяна и на постановлението на Министерския съвет, с което се регулира приема. Очаква недостиг на кадри за пазара на труда в следните области – химически, физически науки, химични технологии, религия и теология и материали и материалознание. В момента такива направления с недостиг на кадри са математика, информатика и компютърни науки и комуникационна и компютърна техника.

Изданието на РСВУ в България е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С“ съставен от Институт Отворено общество и Сирма Солюшънс АД, в изпълнение на договор с предмет „ Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2017 г.

Повече информация може да намерите тук.