Световен ИКТ пазар 2017

„ИТ услуги“ и „Бизнес софтуер“ са сегментите, които се очаква да водят растежа на пазара на ИКТ през периода 2015 – 2020 година

Миналата седмица, на 17.01.2017, бе публикувана актуализираната прогноза на Gartner за очакваните разходи за ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ за периода от четвъртото тримесечие на 2016 до края на 2020 година.

Накратко през 2017 очакваме:

  • Трендът на отрицателен ръст на разходите за ИКТ, по текущи цени, се прекъсва през 2017 година и се очаква същите да нараснат до 3 трилиона 464 милиарда USD;
  • Ръст в разходите за бизнес софтуер /enterprise software/ с 7,2%;
  • Ръст от 4,2% за ИТ услугите;
  • Стагнация на разходите за хардуерни устройства, където се очаква спад от 0,1%
  • Северна Америка се запазва като водещ пазар с очаквани ИКТ разходи през 2017 година от 1,19 трлн. USD.

Накратко до 2020 година очакваме:

  • Усреднен ръст на всички ИКТ разходи от 2,0% за периода 2015-2020;
  • Водещ сектор с усреднен годишен ръст /cumulative annual growth rate CAGR/ от 6,8 % за същия период е секторът на „Бизнес софтуер“;
  • Втори по динамика сектор, с усреднен годишен ръст от 4,5% e секторът на „ИТ услуги“;
  • Секторът „Устройства“ се очаква да се свие с 1,7% годишно през периода.

Съгласно проучването на Gartner, световните разходи за ИКТ отчитат спад през 2015 и 2016 година. Причините за този спад се коренят в общата икономическа несигурност, която от своя страна принуждава традиционните потребители на ИКТ да търсят начини за оптимизиране на своите разходи за ИКТ.

Успоредно с конюнктурните съображения, през 2015 и 2016 се наблюдава и пренасочване на ИТ разходите от активи към услуги. Според изказване на заместник президента на Gartner Джон-Дейвид Лъвлок „повечето традиционни ИТ вече имат свой близнак при дигиталните услуги – лицензионните ИТ имат своите облачни решения или софтуер като услуга /software as a service или SaaS/, сървърите имат инфраструктура като услуга /infrastructure as a service или IaaS/, различните платформи имат платформа като услуга /platform as a service или PaaS/ и т.н. ИТ, които преди се купуваха като активи, сега се ползват като услуги. Съответно се променят и начините на заплащане, като вместо значителни авансови плащания, разходите за ИТ се изместват към значително по-малки повтаряеми месечни плащания. Това означава, че същите нива на употреба на ИТ водят до съвсем различна структура на разходите“. Това е и една от причините за отчетения спад в разходите за ИТ през последните две години.

ICT Expenses 2017

 

Именно тази промяна в начина на извършване на разходи е причината и за относително голямото увеличаване /на фона на общия спад/ на секторите „Бизнес софтуер“ и „ИТ услуги“ – съответно ръст от 5,9% и 3,9% през 2016. Тези два сектора са и причината общото свиване на разходите през 2016 година да не е по-високо от 0,6%, тъй като всички останали сектори отчитат годишен спад. 2016 година се очаква да приключи с драматичен спад /по текущи цени в USD/ в разходите за „Устройства“ от -8,9%, умерен спад в разходите за „Комуникационни услуги“ от -1%, лек спад от -0,6% в разходите за „Центрове за данни“. Така общите разходи за ИКТ през 2016 се очаква да достигнат 3,375 млрд. USD или спад с 0,6% за 2016 година.

ICT percentage growth 2017

За целия разглеждан период /2015 – 2020/ секторите „Бизнес софтуер“ и „ИТ услуги“ са единствените със значителен и устойчив ръст от 6,8% и 4,5% съответно усреднен ръст за целия период. Този ръст допринася и за общия усреднен годишен ръст от 2% за периода 2015-2020 година на цялата ИКТ индустрия.

Промяната в очакванията и текущата ревизия на прогнозите за 2017 основно са продиктувани от амплитудата на промени във валутните курсове – EUR/USD, GBP/USD, които са следствие от турбулентната глобална конюнктура.

Като се абстрахираме от валутните колебания, очакванията, че през 2017 ще бъде обърнат тренда в разходите за ИКТ се запазват. Прогнозите на Gartner са, че спадът по текущи цени в USD с 0,6% /каквито са очакванията за 2016/ ще бъде преодолян и 2017 ще отбележи ръст от 2,7% в ИКТ разходите.

ИКТ разходи в света

Освен отклоненията вследствие от валутните курсове, актуализираната прогноза също съдържа промени в очакванията за ИКТ разходи по сектори. Така например разходите за „устройства“ от очакван ръст през 2017 променят посоката на бъдещо развитие и сега се очаква спад от 0,1% през следващата година. Този спад се предвожда от сегмента на персонални компютри, чийто цени се увеличават /и поради поскъпване на долара/, докато търсенето се свива. Спадът на разходи за персонални компютри през 2016 се очаква да достигне 6,7%.

4Не се очаква промяна в разходите за комуникационните услуги и разходите за тях се запазват около 1,4 млрд. USD през 2017, като остават и най-големия сегмент в ИКТ разходите до 2020 година.

Най-голяма е динамиката в сегмента „Бизнес софтуер“. От една страна потребителите ограничават разходите си за разработка на приложения, като се обръщат към софтуер с отворен код /open source software или OSS/. Същевременно разходите в същия сегмент, но в други направления, нарастват и то бързо – например за заплащането на платформа като услуга /platform as a service или PaaS/.

Вследствие на устойчивия ръст при секторите „ИТ услуги“ и „Бизнес софтуер“, разходите за тях се очаква да надхвърлят традиционния водач при ИКТ разходите – Телекомуникационните услуги през 2020 година. Тогава сборните разходи за „ИТ услуги“ и „Бизнес софтуер“ се очаква да възлизат на USD 1,517 млрд., докато разходите за телекомуникационни услуги се очаква да бъдат USD 1.462 млрд.

През 2017 година, в географско отношение северна Америка се запазва като водещ пазар с годишни разходи за ИКТ по текущи цени от USD 1,19 трилиона USD или 34,35% от общия световен ИКТ пазар през 2017. Годишният ръст в северна, а и в южна Америка се очаква да бъде от 2,5%. Ръст под 2% се очаква в Европа и Япония. Най-силен растеж се очаква на ИКТ пазара в Азиатско-тихоокеанския регион – около 4,5%.

*   *   *