Top-100-ICT-BG

На официална церемония, проведена на 5 юли 2017 г. в хотел “Хилтън“, гр. София, бяха обявени резултатите в престижната класация „Топ 100 на технологичните компании в България“. Проучването се организира за 20-а поредна година от ICT Media и в. Computerworld България*.

Освен в 5-те основни категории на ИКТ бизнеса – за най-големи хардуерни продажби, за най-големи софтуерни приходи, системна интеграция, най-голям доставчик на „ИТ аутсорсинг услуги“ и най-голям дистрибутор на ИКТ продукти, бяха връчени и три специални награди – за най-голям ръст на приходите през изминалата 2016 година, най-висока рентабилност през 2016 година и за най-динамично развитие през последните 3 години.

Заместник министърът на икономиката Лъчезар Борисов сподели, „ИКТ е бизнесът, създаващ иновации и добавена стойност, който помага на България да бъде лидер. Секторът създава 4,5% от добавената стойност спрямо същата индустрия в Европейския съюз, където неговия дял е средно 3,7%. Компаниите, включени в класацията са лидери в сектора,  осигуряват стабилен икономически растеж, работят на светло и се управляват по прозрачен начин“, добави г-н Борисов.

Класирането на участниците традиционно се провежда въз основа на обективни финансови критерии – брутни приходи от дейности, свързани с информационните и комуникационни технологии, реализирани през 2016 г. Сравняват се приходите на български и международни компании от телекомуникационния, ИКТ и аутсорсинг секторите, опериращи на родния пазар. Тазгодишната класация обединява резултатите на над сто ИКТ компании, като общия обем на техните приходи е 2,022 млрд. лв., но в тях са включени и постъпленията на няколко фирми от пренос на данни. След корекцията, нето постъпленията на ИТ сектора са около 2,0 млрд. лв.

Данни за позициите на Сирма Груп Холдинг в някои отделни категории:

 • В категорията приходи от основна дейност „Разработка на софтуер“ Сирма Груп Холдинг е на 12 място, с брутен размер на приходите 40, 432 млн лв., отбелязвайки ръст от 27,3% (2016/2015);
 • През 2016 г. в категорията приходи от основна дейност „Системна интеграция“ Сирма се изкачва с 2 позиции нагоре – и заема 7 място, с брутен размер на приходите 10, 521 млн лв., отбелязвайки ръст от близо 60% (2015/2014);
 • Сирма отново е в десятката на водещите системни интегратори, заемайки 7 място, с приходи от дейността 11, 349.4 милиона лв. и ръст от бизо 8%. Този резулт отрежда престижното 4 място в подкатегорията „Услуги за системна интеграция“;
 • В категорията „Софтуерен развой“ Сирма Груп  заема 7 място, с приходи в размер на 24, 000.0 милиона лв. и ръст от 2,7% (2016/2015).
 • В класацията на “Топ 30 софтуерни разработчици” се класира на 5 позиция с 22,000.0 млн лв. приходи и ръст от 9,4%;
 • При „Доставчици на хардуер“ компанията е на 13 място и приходи от 1 100,0  милиона лева;
 • В категорията „Аутсорсинг доставчици“ Сирма е на 9 място с 3 200,0  милиона лв. приходи и отбелязва ръст от 211,6% (2016/2015);
 • В категорията „Дистрибутори на софтуер“ компанията заема 4 място с приходи от 1 800,0  милиона лв.;
 • В категорията „ИКТ износители позицията“ Сирма заема е 12 място, като делът на приходите e в размер на 8 305,0 милиона € , което е нарастване с 11,2% (2016/2015);
 • В класацията “Топ 50 ИТ компании с най-голям годишен ръст” Сирма е класирана на 19 позиция с  27,3% ръст;
 • В класацията „Топ 50 най-динамично развиващи се компании“ Сирма е на 26 позиция, с ръст от 10,9%;
 • В класацията „Топ 20 компании с най-добро съотношение печалба/приходи“ холдингът е на 19 позиция, и съотношение печалба/приходи в размер на 10,4%.

Повече информация може да намерите тук.

*Даните в класацията на водещите 100 ИКТ компании в България и графичните илюстрации, са интелектуална собственост на издателство Economedia.