Stock-ticker-skk

Сирма изкупи дела на NEVEQ в българската компания за семантичен софтуер “Онтотекст” АД, който възлиза на 26.06%. Купувач на акциите e мажоритарният собственик и създател на “Онтотекст” – “Сирма Груп Холдинг” АД.

Запознайте се с пълния текст на уведомлението до БФБ-София вътрешна информация за покупка на акции на Онтотекст АД.

Прочетете статията във в-к Капитал.