Stock Market

IR-Award_Sirma Group

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България връчи своите годишни IR награди на 9 декември 2016 г, в гр. София. Престижното събитие събра финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар в България.

Екпертите дадоха своите оценки и избраха най-добрите директори за връзка с инвеститорите за изминалата 2016 г. Селекцията и последващата класация са на база допитване до институционални инвеститори, инвестиционни консултанти, финансови анализатори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар в България. Събраните резултати се обобщават  от петчленно жури, представено от основните асоциации на пазара и българската фондова борса.

Сирма Груп Холдинг АД, представена от Станислав Танушев – директор въръзки с инвеститори в холдинга, получи приз в категорията „Най-добри IR инициативи“. През настоящата година компанията провеждаше регулярни он-лайн дискусии със своите инвеститори и всички заинтересовани страни, а също така обогати и разшири каналите на комуникация с тях. Секцията „Връзки с инвеститори“ на корпоративния сайт на Сирма Груп беше разширена с нови секции, пазарна информация, борсова информация, календар на събития и т.н.

Повече информация за церемонията и връчените награди може да намерите тук.