Sirma-strategy

Четвъртата индустриална революция поставя нови предизвикателства пред организациите. Възникват нови технологии, които обединяват физическия, биологичния и дигиталния свят. Тези технологии ще доведат до промени във всички дисциплини, индустрии и икономики. Те също носят потенциала драматично да увеличат ефективността и добавената стойност на всеки бизнес. Във връзка с това, предприятията трябва да предефинират своите бизнес модели, стратегии, производство, маркетинг, R&D и управление. Предприятието на бъдещето ще е „интелигентно предприятие“, което се възползва именно от всички нови технологии.

Мисията на Сирма е да подпомага своите клиенти в техния преход към „Интелигентни предприятия“, като използва когнитивни бизнес технологични решения, които дават на нашите клиенти конкурентно предимство. Тази мисия се следва от самото основаване на първото дружество в Групата – „Sirma AI“ през далечната 1992 година. Ако досега, дружествата от Сирма единствено подпомагаха прехода на своите клиенти-предприятия към дигиталната епоха, то сега те имат нужда от още нещо. Дошло е времето на изкуствения интелект и неговото приложение във всички бизнес сектори. Сирма има възможност да капитализира един свой скрит актив – 25 годишно развитие на когнитивни технологии и да подпомогне своите клиенти именно в техния преход към „Интелигентното предприятие“.

В периода 20 – 31 март 2017 година, ръководството на Сирма Груп Холдинг провежда срещи и дискусия с акционери и заинтересовани лица относно актуализацията на Стратегията на Сирма. Окончателната презентация на актуализираната стратегия, както и интересни въпроси и отговори по време на дискусиите ще бъдат оповестени на 3 април 2017 – непосредствено след края на дискусиите.