Revenue-increase

Сирма Груп Холдинг отчита 149% ръст на приходите от продажби и 283% ръст на нетната печалба през първите девет месеца на 2017 в своите индивидуални отчети.

На 30.10.2017 Сирма Груп Холдинг оповести индивидуалните резултати от дейността на Групата през третото тримесечие на 2017 година.

От 01.07.2017 Холдингът започна изпълнението на своята обновена стратегия. Амбициозните цели, които си поставя Сирма Груп със своята Стратегия 2018-2022 са:

  • над 35% средно годишен ръст на приходите
  • над 70% ръст на приходите от SaaS
  • над 70% дял на приходите от Северна Америка и Европа
  • над 29% EBITDA марж

Акциите на дружеството бяха включени в индекса SOFIX от 14.09.2017, където Сирма Груп Холдинг е единственото технологично дружество.

На 15.09.2017 година приключи първото изплащане на дивидент на Сирма Груп Холдинг след успешното първично публично предлагане.

През първото деветмесечие на 2017 година, общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 93 от 30.06.2017, като достига до 970 инвеститори към 30.09.2017. От тях 54 са корпоративни инвеститори (16%, 9 420 283 акции) и 916 инвеститори са физически лица (84%, 49 940 235 акции).

Индивидуалните приходи от продажби нарастват със 149% и достигат BGN 2.289 хиляди със следната структура:

Chart-2-Q32017

Показателят EBITDA също отбелязва сериозен ръст от 153,23% спрямо същия период на миналата година, като достига BGN 1.684 хиляди към 30.09.2017. Тези покачвания водят до внушителното увеличаване на „нетната печалба“ с 283,52%, която към 30.09.2017 достига 1.396 хиляди лева.

Отличните резултати за деветмесечието са в синхрон с обновените стратегически цели, които Сирма Груп Холдинг изпълнява.

Подробните отчети и съпътстващите ги документи може да разгледате на сайта на дружеството тук.