SKK Stock

Сирма Груп Холдинг АД обяви консолидираните резултати от своята дейност през третото тримесечие на 2016 година.

Холдингът реализира печалба за деветмесечието, чийто размер е 2,4 милиона лева към 30.09.2016. През деветмесечието на 2015 година реализираната печалба бе приблизително същата – 2.399 хиляди лева.

Приходите от продажби в консолидирания отчет на Сирма Груп Холдинг към края на третото тримесечие на 2016 нарастват до 27,39 милиона лева, или ръст от 30,12% в сравнение с приходите от продажба (21,05 милиона лева) за същия период година по-рано.

Приходите от продажба на стоки бележат ръст от 4,77%, или BGN 7.626 хиляди към 30.09.2016 в сравнение с 7.279 хиляди лева към 30.09.2015. Успоредно с това ръстът от продажби на услуги нараства с 43,67 % до 19.763 хиляди лева към 30.09.2016 от 13.756 хиляди лева година по-рано.

Приходите от продажби в България нарастват със 7,06% от 13,244 хиляди лева към 30.09.2015 на 14.180 хиляди лева към 30.09.2016. Същевременно приходите от продажби в чужбина допринасят основно за общия ръст на продажбите, като водещи са приходите от продажби в САЩ, които нарастват от 4,476 хиляди лева към 30.09.2015 до 6,295 хиляди лева към 30.09.2016, или ръст от 40,64%.

Подробно представяне на резултатите, както и задаване на въпроси към ръководството на холдинга  ще бъде направено на предстоящата онлайн среща, която ще се проведе на 07 декември 2016, от 17 ч.

За контакти и допълнителна информация: http://www.sirma.bg/investors