Divident Sirma

Сирма Груп Холдинг започна изплащането на дивидент за 2016 година, съгласно решение на Общото събрание на акционерите, което се проведе на 15.06.2017. Това е първото изплащане на дивидент след успешното първично публично предлагане в края на 2015 година. Можете да прочетете пълните статии от медиите на: