High-tech-investor

Браншови организации и представители на технологичния сектор БАСКОМ, БАИТ, Българската аутсорсинг асоциация, ИКТ  и Автомобилния клъстър изпратиха открито писмо да лидерите на водещи партии и до изпълнителната и законодателната власти, в което се обявиха против опитите на определени политически партии да върнат в дневния ред на обществото темата за вдигането на данъците в България.

Те предупредиха българските власти, че дори продължителното присъствие на темата за увеличаване на данъците в България не е добър сигнал към потенциалните инвеститори и може да доведе до отлив на инвестиции в страната, респективно това да рефлектира върху ръста на заетостта и икономиката като цяло. За повече информация тук.