Цветан Алексиев - Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг” 25  години  дружествата  от Сирма  Груп  помагат  на  фирми  и  организации  да  се присъединят към  дигиталната епоха. Дигитализацията има много положителни страни, но поставя пред организациите две огромни предизвикателства:

  • Главоломното увеличаване на генерираните данни;
  • Нуждата от непрекъсната и бърза промяна на процесите във всяка една организация.

Решението и на двата проблема лежи в допълването на човешкия интелект и работна сила с изкуствения такъв. Ако до сега се използва само „дигиталната работна сила“, то е вече време да се приложи и изкуствения интелект. Опитът и разработките на Сирма Груп в областта на изкуствения интелект и когнитивните технологии дават решение на тези два проблема на нашите клиенти. Подобно е и мнението на водещите ИТ фирми в света – според проучване на Deloitte до 2020 година 95%  от водещите 100 ИТ фирми ще разработват софтуер  с вградени когнитивни технологии.

Сирма ще подпомогне прехода на своите клиенти към „интелигентното предприятие“, като използва своя богат опит в работата с изкуствения интелект и многобройни когнитивни технологични  решения.

Това ще направи клиентите на Сирма по-ефективни, по-конкурентоспособни  и по-продуктивни.”

Цветан Алексиев

Изпълнителен директор

Награди

2015-forbes-21

Офиси:

U.S. Headquarters
Сирма Груп Инк. САЩ
One Evertrust Plaza,Офис 1103
Джърси сити, NJ 07302, САЩ
Главен офис
Сирма Груп Холдинг АД
Бул. Цариградско шосе 135,
1784 София, България